2014. május 28., szerda

A bungayi fekete kutya


Észlelés: 1577
Hely: Egyesült Királyság, Suffolk, Bungay

Sok kísérteties fekete kutyáról számoltak be a Brit-szigeteken és számtalan leírás maradt róluk.
Furcsa találkozásról számoltak be a kelet-angliai Norfolk és Suffolk határán fekvő Bungay városából. Abraham Fleming (1552-1607), aki egy angol lelkész, író és műfordító volt; elbeszélése szerint 1577. augusztus 4-én, szombaton vihar tört ki a Bungay felett.
A helyi Szent Mária templomban, az istentiszteleten hatalmas fekete kutya jelent meg, majd később a Szentháromság templománál is:
"Végigszáguldott a templom főhajóján..elrohant két térdelő hívő között és egy mozdulattal elharapta a nyakukat..Majd egy másik hívőnek úgy megmarkolta a hátát, hogy a férfi..összezsugorodott, akár az égető tűzben megperzselt bőrdarab."Kelet-Anglia lakói hittek egy hatalmas, kísértetszerű fekete kutya létezésében, amelynek vérben forgó szeme volt. A puritánok - angliai és amerikai protestánsok - a sátán kutyáját látták benne, akit a gonosz küldött Isten parancsára. Egyes részeken az emberek még ma is rettegnek "Owd Shuck"-tól, ahogy a helybéliek nevezik. A "Shuck" egy régi angol szóból ered - a scuccából -, melynek jelentése "démon".


Szkeptikusok is voltak ez ügyben: szerintük a leírás gömbvillám tevékenységre utal. A viharról beszámol a bungayi egyházközösség 1577-es évkönyve, valamint a  Raphael Holinshed által összeállított "Krónikák" 1587-es kiadása is anélkül, hogy említést tenne a kutyáról. Fleming tudott erről, mivel a Krónikák kiadásának egyik új szerkesztője volt, de a puritanizmus szószólója lévén egy értekezésben, amelyben a gyarlóság miatti bűnbánatra szólított fel, a bungayi viharhoz hozzáfűzhette a fekete kutyát Isten büntetéséül, kihasználva a helybéliek babonaságát.

Viszont a régészet újabb bizonyítékai, most mégis teljesen más dolgot sejtetnek. 


Brendon Willkins projekt igazgató és régészeti vezető úgy véli, hogy a legtöbb ilyen legenda gyökerei valóságosak. 2014-ben Suffolkban találtak egy hatalmas csontvázat, ami egy kutyáé volt, miközben a Leiston Abbey apátságnál ásatásokat végeztek. A két egyháztól nem messze találták meg, ahol állítólag megölte a híveket. Akkor mégsem gömbvillám volt a jelenség? Ha az állat a hátsó lábaira állt volna, elérhette akár a  2,5 méter magasságot is. A hatalmas kutya 200 font súlyú lehetett, azaz akár 100 kilót is nyomhatott! Az ásatásokból kiderült, hogy eltemették egy sekély sírban, pontosan az idő tájt, amikor a jelentések készültek róla.

Szélsőségesebb nézetek szerint, a megoldás akár egy kihaltnak hitt óriásfarkas is lehet, amely Észak-Amerikában élt a pleisztocén során, majd eltűnt az utolsó jégkorszak végével, 10 ezer évvel ezelőtt.
A kutyafélét csak Óriásfarkasnak - Canis dirus - hívják, mert bár testfelépítése hasonló a mai farkasokéhoz, azonban azoktól sokkal "izmosabb" és robusztusabb volt. Érdekes, hogy mérete és súlya hasonló volt az előbb említett kutya leletéhez. Azonban jelenlegi tudomásunk szerint ez az egyed nem élt az Egyesült Királyságban.

A hely ezelőtt is híres volt és vonzotta a kíváncsi látogatókat, de most aztán már biztosan nem fog enyhülni a pokoli fekete kutya legendájának népszerűsége.